top of page
20220817 banner G&E middels.jpg

"Are people born wicked, or do they have wickedness thrust upon them?"

Dette sitatet fra Glinda i "Wicked" oppsummerer i grunnen hele oppsetningen som vi i Operakoret har satt sammen. Den røde tråden er de to trekkene ved menneskets natur – det gode og det onde – og hvordan disse to motsetningene former oss som personer, avhengig av hvilket karaktertrekk som får lov til å dominere. De tre «onde» figurene vi treffer i forestillingen har også det til felles at de enten misforstått oppfattes som onde, eller de har blitt ufrivillig onde - kanskje som følge av en vanskelig fortid

Logo Phantom.jpg

Phantom of the Opera

Den mystiske Phantom of the Opera har p.g.a. et vansiret ansikt og en sannsynlig traumatisk oppvekst endt opp som en voksen person som vanlige folk er litt redde for, og som (kanskje urettferdig) oppfattes som ondskapsfull

Logo Wicked_edited.jpg

Wicked

Elphaba har med sitt grønne ansikt vært mobbet og blitt sett på med avsky av de rundt seg hele livet. Også hun ønsker i utgangspunktet å gjøre gode gjerninger, men ender i stedet opp med å få tittelen «The Wicked Witch of the West»

Logo Jekyll_edited.jpg

Jekyll & Hyde

Dr Jekyll er besatt av tanken på å kunne separere det gode fra det onde i mennesket, og på den måten eliminere all ondskap. Gjennom å eksperimentere på seg selv, slipper han løs en indre demon og han blir utilsiktet forvandlet til den ondskapsfulle Mr Hyde

Aktivitetsmidler for kor logo transp.png
Sparebanken Møre logo.png
Holm stiftelsen logo.PNG
bottom of page