top of page

Velkommen til medlemssidene

Phantom of the Opera
Jekyll & Hyde
Wicked
Operapub
Nyttårskonserter 2023

Facade

Øvingsfiler:

Someone Like You (6 t før kor)

Sopran

Alt

Tenor

Bass

SATB

Sopran

Alt

Tenor

Bass

SATB

Øvingsfiler:

Dear Old Shiz

Sopran

Alt

Tenor 1

Tenor 2

Bass

SATTB

Murder, Murder

Øvingsfiler:

Sopran

Alt

Tenor

Bass

SATB

Øvingsfiler:

One Short Day

Dancing Through Life                            (fra side 44)

Sopran 1

Sopran 2

Alt

Tenor 1

Tenor 2

Bass

SSATTB

Sopran 1

Sopran 2

Alt

Tenor

Bass

SSATB

bottom of page